ติดต่อคุณ นภัสสรณ์

   เลขที่ใบอนุญาต 5301062491

 

ผู้จัดการฝ่ายขายสำนักงานใหญ่
เมืองไทยประกันชีวิต

 โทร   064-1165939

 


ประกันสุขภาพ เอ็กซ์ตร้า แคร์

ช่วยเติมเต็มค่ารักษาพยาบาลในส่วนที่เกิ่นของสวัสดิการและค่ารักษาพยาบาลที่มีอยู่

จุดเด่นของการประกันสุขภาพ แบบ เอ็กซ์ตร้า แคร์

1. เหมาะกับกลุ่มลูกค้าที่มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลจากรัฐ  สวัสดิการอื่น และ/หรือกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพอื่นไม่ว่าจะทำไว้กับบริษัทใด

2. ช่วยเติมเต็มค่ารักษาพยาบาลที่เกินกว่าสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลที่มีอยู่*

3. ให้ความคุ้มครองนานถึงอายุ 71 ปี*** ผลประโยชน์เป็นไปตามตารางผลประโยชน์

** ต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิต ที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้ายอยู่

หลักเกณฑ์ในการรับประกันภัย

1. อายุเริ่มของผู้เอาประกันภัย
     กลุ่มอาชีพ 1 และ 2  : 60 วัน - 60 ปี
     กลุ่มอาชีพ 3  : 11 ปี – 60 ปี

2. การตรวจสุขภาพ  :  เป็นไปตามระเบียบการตรวจสุขภาพของกรมธรรม์ประกันชีวิต ที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้ายอยู่

3. สามารถซื้อแนบท้ายกับกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ผู้เอาประกันภัยมีสุขภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

4. รับประกันภัยทั้งกลุ่มอาชีพ 1, 2 และ 3

ประกันสุขภาพ Extra Care โดย เมืองไทยประกันชีวิต

 บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควร  ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจำเป็นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์  ให้ตามตารางผลประโยชน์

โดย เมืองไทยประกันชีวิต

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง  ของสัญญาเพิ่มเติม การประกันภัยสุขภาพ แบบ เอ็กซ์ตร้า แคร์ มีทั้งหมด 29  ข้อ เช่น

ไม่คุ้มครอง ค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาลหรือความเสียหายที่เกิดจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย(รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) อาการ หรือภาวะความผิดปกติที่เกิดจาก
1 การเจ็บป่วย  ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่เริ่มทำประกันภัย
2 การตรวจสุขภาพทั่วไป  นอนโรงพยาบาลเพื่อทำกายภาพบำบัด
3 การรักษาโรคอันเนื่องมาจากภาวะจิตใจ  ภาวะเครียด  ภาวะกังวลใจ
4 โรคเรื้อรัง  การเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บที่ยังไม่ได้รักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาหรือต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมครั้งสุดท้าย
5 การเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน  นับจากวันทำสัญญาเพิ่มเติมนี้  หรือวันต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ 
-  เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด
-  ริดสีดวงทวาร
-  ไส้เลื่อนทุกชนิด
-  ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
-  การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์
-  นิ่วทุกชนิด
-  เส้นเลือดขอดที่ขา
-  เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่  เป็นต้น

หมายเหตุ  :  เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้ ไม่สามารถ นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค.51


 

      สนใจแบบประกัน  ประกันสุขภาพเอ็กซ์ตร้าแคร์ กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อให้ข้อมูลโดยละเอียด     

 

 

     
 

ชื่อ-สกุล

 

เพศ

หญิง   ชาย
 

วันเกิด ว/ด/ป

  อายุ:
 

ปัจจุบันอยู่จังหวัด

 

จำนวนเงินเอาประกัน

 

ชำระเบี้ยต่อปี

 

สัญญาเพิ่มเติม

   ค่ารักษาพยาบาล   ชดเชยรายวัน
     โรคร้ายแรง          ประกันอุบัติเหตุ
  ทำประกันเพื่อ   ออมเงินเพื่ออนาคต ความคุ้มครอง  ลดหย่อนภาษี
  เบอร์โทรศัพท์
  LINE ID  
  วันที่สะดวกให้ติดต่อกลับ
  เวลา
  หมายเหตุ
  อีเมล์ของท่าน
ต้องการรับข่าวสารโปรโมชั่น ต้องการรับ  ไม่ต้องการรับ
   ใส่ตามที่ท่านเห็น   Click to reload image
     
 

 

 
yahoo twitter youtube gmail google+ facebook

 
www.muangthaihappy.comเป็นเว็บไซต์ของตัวแทน ให้ข้อมูล ประกันชีวิต,ประกันอุบัติเหตุ,ประกันสุขภาพ ออมทรัพย์ และ ลดหย่อนภาษีของ บริษัท ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) 250 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  นภัสสรณ์  064-1165939