ติดต่อคุณ นภัสสรณ์

   เลขที่ใบอนุญาต 5301062491

 

ผู้จัดการฝ่ายขายสำนักงานใหญ่
เมืองไทยประกันชีวิต

 โทร   064-1165939

 ประกันชีวิต

4 แบบประกันยอดฮิต..... ที่คุณสามารถเลือกได้ตามความต้องการ

  1. ประกันชีวิตกับออมทรัพย์ระยะสั้น,การลงทุน
  2. ประกันชีวิตกับความคุ้มครองสูง,สร้างมรดก,ให้ครอบครัว,คนที่คุณรัก
  3. ประกันชีวิตกับออมทรัพย์รับเงินก้อนเดียวเมือครบสัญญา
  4. ประกันชีวิตกับออมเงินเพื่ออนาคตหลังวัยกเษียณที่มั่นคง..รับผลตอบแทนสูงถึง 300%

เมืองไทย Savings โดย เมืองไทยประกันชีวิต

คุ้มครองธุรกิจ,สร้างมรดก โดย เมืองไทยประกันชีวิต


ออมทรัพย์ โดย เมืองไทยประกันชีวิต 

ออมเพื่ออนาคตที่มั่นคง โดย เมืองไทยประกันชีวิต

ออมทรัพย์ระยะสั้น

ไม่เป็นภาระ เน้น

ผลตอบแทนสูงกว่าฝากธนาคาร

พร้อมประกันชีวิต

ความคุ้มครองสูงคุ้มครองตลอดชีพ

เหมาะสำหรับคุ้มครองธุรกิจ

และ
สร้างมรดกให้ครอบครัว,

คนที่คุณรัก พร้อมการประกันชีวิต

 ออมทรัพย์ออม 14 ปีคุ้มครอง 20 ปีครบสัญญา

รับ 100%ของจำนวนเงินเอาประกัน

และเงินปันผลการประกันชีวิต

ออมเพื่ออนาคตที่มั่นคงหลังวัยเกษียณ

รับผลตอบแทนสูงตลอด 20 ปีรวมรับ 300%

สุขใจวัยเกษียณไม่เป็นภาระลูกหลาน

พร้อมการประกันชีวิต


 
yahoo twitter youtube gmail google+ facebook

 
www.muangthaihappy.comเป็นเว็บไซต์ของตัวแทน ให้ข้อมูล ประกันชีวิต,ประกันอุบัติเหตุ,ประกันสุขภาพ ออมทรัพย์ และ ลดหย่อนภาษีของ บริษัท ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) 250 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  นภัสสรณ์  064-1165939