ติดต่อคุณ นภัสสรณ์

   เลขที่ใบอนุญาต 5301062491

 

ผู้จัดการฝ่ายขายสำนักงานใหญ่
เมืองไทยประกันชีวิต

 โทร   064-1165939

 

ประกันอุบัติเหตุP.A.

 

สิทธิพิเศษ.... ท่านจะได้รับบัตร ประกันอุบัติเหตุ PA.เพื่อใช้แสดงตนในการเข้ารับการรักษาพยาบาลในกรณีประสบอุบัติเหตุต่อโรงพยาบาลที่อยู่ในโครงการ โดยไม่ต้องสำรองค่าใช้จ่ายล่วงหน้า ตามจำนวนวงเงินค่ารักษาพยาบาลที่ท่านเลือกในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่สะดวกเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่อยู่ในโครงการ ผู้เอาประกันภัยสามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอื่นๆ ได้โดยสำรองค่าใช้จ่ายและนำใบรับรองแพทย์ พร้อมใบเสร็จตัวจริงมาเบิกได้ที่บริษัทฯ

Muangthai PA Family โดย เมืองไทยประกันชีวิต

Muangthai PA Happy Mom By Muangthai Life Assurance

Muangthai PA Broken Bone โดย เมืองไทยประกันชีวิต

เมืองไทยPA Broken Boneประกันอุบัติเหต
อุ่นใจ.ใส่ใจกับแผนความคุ้มครองที่คุณเลือกได้สำหรับครอบครัวที่คุณรักเงินชดเชยกรณีกระดูกแตกหัก ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก และการบาดเจ็บอวัยวะภายใน เนื่องจากอุบัติเหตุ

Muangthai Executive-PA โดย เมืองไทยประกันชีวิต

เมืองไทย PA รักพ่อ โดย เมืองไทยประกันชีวิต

Muangthai Classic PA โดย เมืองไทยประกันชีวิต

Muangthai PA Hospital Care โดย เมืองไทยประกันชีวิต

Muangthai P.A. Return Cash โดย เมืองไทยประกันชีวิต

Muangthai Easy PA Credit โดย เมืองไทยประกันชีวิต

เมืองไทย P.A. อุ่นใจรักษ์ โดย เมืองไทยประกันชีวิต

Muangthai Easy PA Plus โดย เมืองไทยประกันชีวิต

เมืองไทย P.A. สุขใจปีใหม่ โดย เมืองไทยประกันชีวิต


 
yahoo twitter youtube gmail google+ facebook

 
www.muangthaihappy.comเป็นเว็บไซต์ของตัวแทน ให้ข้อมูล ประกันชีวิต,ประกันอุบัติเหตุ,ประกันสุขภาพ ออมทรัพย์ และ ลดหย่อนภาษีของ บริษัท ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) 250 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  นภัสสรณ์  064-1165939