ติดต่อคุณ นภัสสรณ์

   เลขที่ใบอนุญาต 5301062491

 

ผู้จัดการฝ่ายขายสำนักงานใหญ่
เมืองไทยประกันชีวิต

 โทร   064-1165939

 

 

  

คุ้มครองโรคร้ายแรง และ โควิด

 

 
ประกันโรคร้ายแรง


จะเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวคุณ ถ้าหากสมาชิกคนใดคนหนึ่งต้องเจ็บป่วย

จะต้องใช้เงินมากมายในการรักษา ซ้ำร้ายไปกว่านั้นหากผู้นำ

หรือเสาหลักของครอบครัวเกิดป่วยเป็นโรคร้าย และมีอันต้องจากไปอย่างกระทันหัน

คุณจะทำอย่างไรประกันสุขภาพ สัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง จะให้ความคุ้มครอง

แก่ผู้เอาประกัน หากมีกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้เกิดขึ้นแก่ผู้เอาประกันภัย

คุณมั่นใจได้อย่างไรว่า....สิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นกับคุณ......

   - ทุกๆ 1 วันจะมีเด็กป่่วยเป็นโรคมะเร็ง 1 คน
  
   - 

ทุกๆ 1 วันจะมีคนวัยทำงานป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมอง 4 คน

   - ทุกๆ 2 ชั่วโมง จะมีผู้สูงอายุป่วยเป็นโรคหัวใจ 1 คน

คุ้ครองโรคร้ายแรง มะเร็ง โรครหัวใจ

  ตัวอย่างประมาณการค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคต่างๆ

โรค

การรักษา

ค่าใช้จ่าย

มะเร็ง

ผ่าตัดก้อนเนื้อ

15,000 - 40,000 บาท / ครั้ง

เคมีบำบัด

50,000 - 80,000 บาท / ครั้ง

ฉายแสง

8,000 - 15,000 บาท / ครั้ง

หลอดเลือดไปเลี้ยงหัวใจตีบตัน

By pass surgery

300,000 - 1,000,000 บาท / ครั้ง

ขยายหลอดเลือดโดยบอลลูน

200,000 - 500,000 บาท / ครั้ง

ไตวาย

ฟอกเลือดโดยทำไตเทียม 2-3 ครั้ง/สัปดาห์

25,000 - 60,000 บาท / เดือน

ปลูกอวัยวะ เช่น ไต
(รวมทั้งยาที่ต้องใข้การควบคุมการไม่ยอมรับอวัยวะ)

500,000 - 1,000,000 บาท

โลหิตจางเนื่องจากไขกระดูกไม่ทำงาน

การปลูกถ่ายไขกระดูก

2,000,000 - 3,000,000 บาท / ครั้ง

ตับ

การปลูกถ่ายตับ

1,500,000 - 2,000,000 บาท / ครั้ง

 


ไลฟ์ไทม์ โพรเทคชั่น โดย เมืองไทยประกันชีวิต เมืองไทยไลฟ์ไทม์โพรเทคชั่น

สร้างความมั่นใจให้..คุณด้วยเบี้ยประกันภัยคงที่ตลอด...20 ปีแต่ให้ความคุ้มครอง..ชีวิต โรคมะเร็ง ระยะไม่ลุกลาม และ โรคมะเร็งระยะลุกลาม รวมถึงโรคร้ายแรงยาวนาน.ถึงครบอายุ99ปีปกป้อง....คุณ ด้วยความคุ้มครอง15 โรคร้ายแรง
 อายุรับประกัน1-65ปี
โรคร้ายแรง แฮปปี้ ลิฟวิ่ง
 
คุ้มครองโรคร้ายแรง มัลติเพิล ซีไอ โดย เมืองไทยประกันชีวิต
คุ้มครองโรคมะเร็ง โดย เมืองไทยประกันชีวิต
เมืองไทยคุ้มครองโรคมะเร็ง
cccc
 
yahoo twitter youtube gmail google+ facebook

 
www.muangthaihappy.comเป็นเว็บไซต์ของตัวแทน ให้ข้อมูล ประกันชีวิต,ประกันอุบัติเหตุ,ประกันสุขภาพ ออมทรัพย์ และ ลดหย่อนภาษีของ บริษัท ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) 250 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  นภัสสรณ์  064-1165939