ติดต่อคุณ นภัสสรณ์

   เลขที่ใบอนุญาต 5301062491

 

ผู้จัดการฝ่ายขายสำนักงานใหญ่
เมืองไทยประกันชีวิต

 โทร   064-1165939

 แฮปปี้ ลีฟวิ่ง


เมืองไทยประกันชีวิตเสนอความคุ้มครอง 30 โรคร้ายแรงและการเสียชีวิตที่เกิดจากการเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุ

โดยเมืองไทยประกันชีวิต ประกันสุขภาพ จุดเด่น...

 1. คุ้มครองการเจ็บป่วยครอบคลุมถึง 30 โรคร้ายแรง หรือ

2. คุ้มครองการเสียชีวิตที่เกิดจากการเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุ

3. รับผลประโยชน์เป็นเงินก้อน ให้คุณจัดสรรการ ประกันสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาลด้วยตนเอง

เงื่อนไขการรับประกันภัย ของเมืองไทยประกันชีวิต

1. อายุที่รับประกันภัย       : 18 – 64 ปี
2. การชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน,  (เป็นไปตามกรมธรรม์หลัก)
3. จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด
4. การตรวจสุขภาพ       : เป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด
5. สัญญาเพิ่มเติมนี้สามารถซื้อแนบท้ายได้ทั้งกรมธรรม์รายใหม่และกรมธรรม์รายเก่า

โรคร้ายแรง  แฮปปี้ ลิฟวิ่ง โดย เมืองไทยประกันชีวิต
ประกันชีวิต ประกันสุขภาพโรคร้ายแรงเหล่านี้หากเป็นต้องใช้เวลานานในการรักษา และใช้เงินมหาศาล และบางโรคก็ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้

จะเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวคุณ ถ้าหากสมาชิกคนใดคนหนึ่งต้องเจ็บป่วย จะต้องใช้เงินมากมายในการรักษา ซ้ำร้ายไปกว่านั้นหากผู้นำ หรือเสาหลักของครอบครัวเกิดป่วยเป็นโรคร้าย และมีอันต้องจากไปอย่างกระทันหัน คุณจะทำอย่างไรประกันสุขภาพ สัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง แฮปปี้ ลิฟวิ่งจะให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกัน หากมีกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้เกิดขึ้นแก่ผู้เอาประกันภัย

  • เสียชีวิตที่ไม่อยู่ในข้อยกเว้นการจ่ายผลประโยชน์
  • เจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง ภายหลังจาก 30 วัน นับแต่วันที่บริษัทตกลงรับประกันภัยแล้ว หรือนับแต่วันที่อนุมัติให้ต่อสัญญาเนื่องจากการขาดชำระเบี้ยครั้งสุดท้ายโดยมีสาเหตุมาจากโรคใดโรคหนึ่งตามที่กำหนดไว้ในสัญญาดังนี้

คุ้มครอง 30 โรคร้ายแรง

1.

หัวใจวาย (Heart Attack)

16.

โรคที่มีการกระด้างในเนื้อสมองและไขสันหลัง (Multiple Sclerosis)

2.

มะเร็ง (Cancer)

17.

ภาวะอะแพลลิก (Apallic Syndrome)

3.

อัมพาตจากโรคเลือดในสมอง (Stroke)

18.

อาการหมดสติ (Coma)

4.

ไตวาย (Kidney Failure)

19.

ทุพพลภาพสิ้นเชิงแลพถาวร (Total and Permanent Disability)

5.

การผ่าตัดเปิดหัวใจด้วยวิธี Bypass (Coronary Artery Bypass Surgery)

20.

ตาบอด (Blindness)

6.

การผ่าตัดหัวใจ (Major Organ Transplant)

21.

อัมพาต (Paralysis)

7.

การผ่าตัดลิ้นหัวใจ (Heart Valve Surgery)

22.

หูนวก (Deafness)

8.

ไวรัสตับอักเสบชนิดร้ายแรง (Fulminant Viral Hepatitis)

23.

อาการสูญเสียความสามารถในการพูด (Loss of speech)

9.

สมองอักเสบ (Encephalitis)

24.

แผลไหม้เป็นบริเวณกว้าง (Major Burns)

10.

การผ่าตัดหลอดเลือดใหญ่ (Aorta Surgery)

25.

โรคกล้ามเนื้อฝ่อ (Miscular Dystrophy)

11.

โรคตับระยะสุดท้าย (Liver Failure (End Stage)

26.

โรคโปลิโอ (Poliopmyelitis)

12.

โรคโลหิตจางเนื่องจากไขกระดูกไม่ทำงาน (Aplastic Anaemia)

27.

โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer's Disease)

13.

โรคเยื่อหุ้มสมองและไขสันหลังอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย (Bacteria Meningitis)

28.

โรคประสาทพาร์กินสัน (Parkinson's Disease)

14.

โรคปอดเรื้อรัง (Chronic Lung Disease)

29.

โรคเซลล์ประสาทการเคลื่อนไหวผิดปกติ (Motor Neurone Disease)

15.

ความดันโลหิตสูงของหลอดเลือดแดงในปอด (Pulmonary Arterial Hypertension)

30.

การเจ็บป่วยระยะสุดท้าย (Terminal illness)

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง
ข้อยกเว้นความคุ้มครอง ตามสัญญาเพิ่มเติมมีทั้งหมด 6 ข้อ
ไม่คุ้มครองการเสียชีวิตซึ่งเป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมจากสาเหตุดังต่อไปนี้
1. การฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปีนับแต่วันทำสัญญาหรือวันต่ออายุเนื่องจากสัญญาขาดผลบังคับครั้งสุดท้าย
2. การเสียชีวิตจาก สงคราม หรือ การจลาจล หรือ การก่อการร้าย
3. การเจ็บป่วยหรือการผ่าตัด ที่เป็นมาก่อนทำประกันภัย หรือภายใน 30 วันนับแต่วันที่บริษัทตกลงรับประกันภัย หรือวันต่ออายุ เนื่องจากสัญญาขาดผลบังคับครั้งสุดท้าย เป็นต้น
หมายเหตุ :
เบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันภัยนี้ไม่สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศ อธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30ธ.ค.51
เสนอโดย เมืองไทยประกันชีวิต

ตัวอย่าง หญิงอายุ 30 ปี


แผนความคุ้มครอง 1,000,000 บาท
  

ผู้หญิงอายุ 30 ปี
ทุนประกันชีวิต  250,000 บาท

ประกันโรคร้ายแรง 750,000 บาท


เพียงวันละ
18 บาท


เสียชีวิต ครอบครัวรับ 1,000,000 บาท

เจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง รับ 750,000 บาท

ทุพพลภาพ รับ 1,000,000 บาท หยุดส่งเบี้ย
คุ้มครองต่อ 250,000 บาท

พิเศษ!!! ครบ 20 ปีไม่ต้องการความคุ้มครองต่อรับ 74,750 บาท


เบี้ยประกันเพียง ปีละ 6,642 บาทตรางเบี้ยประกันชีวิตหญิง-ชาย อายุ 18-64 ปี


      สนใจแบบประกัน  แฮปปี้ลิฟวิ่ง ประกันชีวิตประกันโรคร้ายแรง กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อให้ข้อมูลโดยละเอียด     

 

 

     
 

ชื่อ-สกุล

 

เพศ

หญิง   ชาย
 

วันเกิด ว/ด/ป

  อายุ:
 

ปัจจุบันอยู่จังหวัด

 

จำนวนเงินเอาประกัน

 

ชำระเบี้ยต่อปี

 

สัญญาเพิ่มเติม

   ค่ารักษาพยาบาล   ชดเชยรายวัน
     โรคร้ายแรง          ประกันอุบัติเหตุ
  ทำประกันเพื่อ   ออมเงินเพื่ออนาคต ความคุ้มครอง  ลดหย่อนภาษี
  เบอร์โทรศัพท์
  LINE ID  
  วันที่สะดวกให้ติดต่อกลับ
  เวลา
  หมายเหตุ
  อีเมล์ของท่าน
ต้องการรับข่าวสารโปรโมชั่น ต้องการรับ  ไม่ต้องการรับ
   ใส่ตามที่ท่านเห็น   Click to reload image
     
 

 
yahoo twitter youtube gmail google+ facebook

 
www.muangthaihappy.comเป็นเว็บไซต์ของตัวแทน ให้ข้อมูล ประกันชีวิต,ประกันอุบัติเหตุ,ประกันสุขภาพ ออมทรัพย์ และ ลดหย่อนภาษีของ บริษัท ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) 250 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  นภัสสรณ์  064-1165939