มรดก 100,000,000 บาท


นภัสสรณ์

ผู้จัดการฝ่ายขายสำนักงานใหญ๋

เลขที่ใบอนุญาต 5301062491

โทร  064-1165939


Happy Lady & Plus

ประโยชน์จากการตั้งครรภ์และคลอดบุตร

 ผลประโยชน์จากการตั้งครรภ์และคลอดบุตร 
ประกอบด้วยผลประโยชน์ 2 ส่วนคือ


1. ผลประโยชน์ความคุ้มครองขณะตั้งครรภ์  หากแพทย์ได้วินิจฉัยแล้วว่าผู้เอาประกันภัยหรือทารกมีอาการแทรกซ้อนซึ่งมีสาเหตุมาจากการตั้งครรภ์ ดังนี้
•  ทารกในครรภ์เสียชีวิตหลังจากอายุครรภ์ 195 วัน
•  การผ่าตัดรักษาเนื่องจากภาวะตั้งครรภ์นอกมดลูก
       บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์100% ของผลประโยชน์ความคุ้มครองขณะตั้งครรภ์  และจ่ายเพียงครั้งเดียวและถือว่าผลประโยชน์ความคุ้มครองขณะตั้งครรภ์สิ้นสุดลง

2. ผลประโยชน์ความคุ้มครองภายหลังการคลอดบุตร หากแพทย์ได้วินิจฉัยแล้วว่าผู้เอาประกันภัยหรือทารกมีอาการแทรกซ้อนซึ่งมีสาเหตุมาจากการคลอดบุตร  ดังนี้
•  ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายใน 42 วันนับแต่วันคลอดบุตร
•  ทารกเสียชีวิตภายใน 28 วันนับแต่วันคลอด
•  ทารกที่มีชีวิตอยู่อย่างน้อย 28 วันนับแต่วันคลอดและได้รับการวินิจฉัยภายใน 2 ปีว่ามีโรคประจำตัวแต่กำเนิด ได้แก่ ภาวะดาวน์ซินโดรม โรคกระดูกสันหลังโป่ง หัวใจผิดปกติแบบ Tetralogy of Fallot  หรือ อาการไขว้กันของหลอดเลือดใหญ่
           บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์100% ของผลประโยชน์ความคุ้มครองภายหลังการคลอดบุตรและจะจ่ายเพียงครั้งเดียว  และถือว่าผลประโยชน์ความคุ้มครองภายหลังการคลอดบุตรสิ้นสุดลง

Happy Lady & Plus

 

เงื่อนไขการรับประกัน 

เพศหญิง อายุ  18 - 50 ปี  ทั้งสัญญาเพิ่มเติม แฮปปี้ เลดี้  และสัญญาเพิ่มเติม แฮปปี้ เลดี้ พลัส

 

* โรคร้ายแรง  หมายถึง  ในกรณีที่ผู้เอาประกันได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์และบริษัทฯได้พิจารณาแล้วว่าผู้เอาประกันภัยมีการเจ็บป่วยหรือเป็นโรคใดโรคหนึ่งดังนี้  บริษัทฯจะจ่ายผลประโยชน์ 100% ของผลประโยชน์โรคร้ายแรง 

 

 

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง
สัญญาเพิ่มเติม  แฮปปี้ เลดี้  ข้อยกเว้นความคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมมีทั้งหมด 6 ข้อ
สัญญาเพิ่มเติม  แฮปปี้ เลดี้ พลัส  ข้อยกเว้นความคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมมีทั้งหมด 7 ข้อ  เช่น
ไม่คุ้มครองการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ  อันเกิดจากสาเหตุโดยตรงหรือโดยอ้อมจากกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้
1. การเจ็บป่วย  หรือ  โรคอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นมาก่อนทำประกัน  หรือ  ภายใน 90 วันภายหลังจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ  หรือ  วันต่ออายุเนื่องจากสัญญาขาดผลบังคับครั้งสุดท้าย
2. ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องที่เกิดจากการติดเชื้อ HIV เป็นต้น

หมายเหตุ : เบี้ยประกันภัยของแบบประกันนี้  ไม่สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้  ฉบับที่ 172  ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51


      สนใจแบบประกัน  เมืองไทยHAPPY_Lady_Plus กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อให้ข้อมูลโดยละเอียด     

 

 

     
 

ชื่อ-สกุล

 

เพศ

หญิง   ชาย
 

วันเกิด ว/ด/ป

  อายุ:
 

ปัจจุบันอยู่จังหวัด

 

จำนวนเงินเอาประกัน

 

ชำระเบี้ยต่อปี

 

สัญญาเพิ่มเติม

   ค่ารักษาพยาบาล   ชดเชยรายวัน
     โรคร้ายแรง          ประกันอุบัติเหตุ
  ทำประกันเพื่อ   ออมเงินเพื่ออนาคต ความคุ้มครอง  ลดหย่อนภาษี
  เบอร์โทรศัพท์
  LINE ID  
  วันที่สะดวกให้ติดต่อกลับ
  เวลา
  หมายเหตุ
  อีเมล์ของท่าน
ต้องการรับข่าวสารโปรโมชั่น ต้องการรับ  ไม่ต้องการรับ
   ใส่ตามที่ท่านเห็น   Click to reload image
     
 

 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) by muangthaihappy.com

yahoo twitter youtube gmail google+ facebook

www.muangthaihappy.comเป็นเว็บไซต์ของตัวแทน ให้ข้อมูล ประกันชีวิต,ประกันอุบัติเหตุ,ประกันสุขภาพ ออมทรัพย์ และ ลดหย่อนภาษีของ บริษัท ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) 250 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310