ติดต่อคุณ นภัสสรณ์

   เลขที่ใบอนุญาต 5301062491

 

ผู้จัดการฝ่ายขายสำนักงานใหญ่
เมืองไทยประกันชีวิต

 โทร   064-1165939

 


เมืองไทย เพิ่มทรัพท์ 12/6

เพราะอนาคตคือสิ่งที่คุณกำหนดเองได้ ด้วยการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดในวันนี้ให้กับตัวคุณ และ คนที่คุณรักกับแผนการออมเงิน ที่เพิ่มความสุขและรอยยิ้มให้กับคุณและครอบครัว ใช้ ลดหย่อนภาษีได้
 
·        อายุที่รับประกันภัย 1 - 70 ปี
·        ระยะเวลาเอาประกันภัย 12 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 6  ปี
·        จำนวนเงินเอาประกันภัย ขั้นต่ำ 150,000 บาท
·        สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ได้ โดยเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ
·    เงื่อนไขการตรวจสุขภาพ เป็นไปตามระเบียบการพิจารณารับประกันของบริษัทฯ

จุดเด่นของแบบประกันภัยเมืองไทย เพิ่มทรัพย์ 12/6
 

1.
        
แบบประกันชีวิตที่เน้นทั้งการออมทรัพย์และความคุ้มครองชีวิต ควบคู่กันไป

2.
        
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินระยะสั้นและได้รับความคุ้มครองระยะปานกลาง

3.
        
รักษาสภาพคล่องทางการเงินระหว่างการออมด้วยเงินจ่ายคืนระหว่างสัญญา

4.
        
เบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันภัยนี้สามารถนำไปใช้สิทธิหัก ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศวันที่ 30  .. 51

เมืองไทย เพิ่มทรัพย์12/6 โดย เมืองไทยประกันชีวิต

 

 
หมายเหตุ - ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา และในกรณีที่การระบุจำนวนเงินผลประโยชน์และความคุ้มครองไม่ถูกต้องเมื่อคิดคำนวณเป็น % ให้ยึดถือตาม % ที่กำหนด

ตัวอย่างแบบ ประกันผู้ชายอายุ 30 ปี ทุนประกัน 150,000 บาท
เมืองไทย เพิ่มทรัพย์ 12/6 โดย เมืองไทยประกันชีวิต

      สนใจแบบประกัน  เมืองไทยเพิ่มทรัพย์12/6 กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อให้ข้อมูลโดยละเอียด     

 

 

     
 

ชื่อ-สกุล

 

เพศ

หญิง   ชาย
 

วันเกิด ว/ด/ป

  อายุ:
 

ปัจจุบันอยู่จังหวัด

 

จำนวนเงินเอาประกัน

 

ชำระเบี้ยต่อปี

 

สัญญาเพิ่มเติม

   ค่ารักษาพยาบาล   ชดเชยรายวัน
     โรคร้ายแรง          ประกันอุบัติเหตุ
  ทำประกันเพื่อ   ออมเงินเพื่ออนาคต ความคุ้มครอง  ลดหย่อนภาษี
  เบอร์โทรศัพท์
  LINE ID  
  วันที่สะดวกให้ติดต่อกลับ
  เวลา
  หมายเหตุ
  อีเมล์ของท่าน
ต้องการรับข่าวสารโปรโมชั่น ต้องการรับ  ไม่ต้องการรับ
   ใส่ตามที่ท่านเห็น   Click to reload image
     
 

 
yahoo twitter youtube gmail google+ facebook

 
www.muangthaihappy.comเป็นเว็บไซต์ของตัวแทน ให้ข้อมูล ประกันชีวิต,ประกันอุบัติเหตุ,ประกันสุขภาพ ออมทรัพย์ และ ลดหย่อนภาษีของ บริษัท ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) 250 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  นภัสสรณ์  064-1165939