มรดก 100,000,000 บาท


นภัสสรณ์

ผู้จัดการฝ่ายขายสำนักงานใหญ๋

เลขที่ใบอนุญาต 5301062491

โทร  064-1165939


เมืองไทยเบญจทรัพย์

"วางแผนอนาคตอย่างลงตัว ด้วยแผนออมเงินระยะสั้น ครบครันด้วยความคุ้มครอง "

คุณมีการวางแผนการเงินเพื่ออนาคตไว้เช่นใด?
เชื่อว่าคุณทุกคนมีการวางเป้าหมายในอนาคต สำหรับตัวคุณและคนที่คุณรักด้วยวิธีแตกต่างกันตามปัจจัยและความพร้อมที่มี แต่สิ่งที่ต่างกันคือการเตรียมความพร้อมในการวางแผนอนาคต โดยเฉพาะการวางแผนทางการเงินที่มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิต เนื่องด้วยสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่มีความไม่แน่นอนจากปัจจัยต่างๆ อันอาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังนั้นการวางแผนทางการเงินที่ทำอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา อาจไม่เพียงพอสำหรับการสานต่อบนเส้นทางที่คาดหวัง

 หนึ่งในทางเลือกสำหรับคุณ

                   บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด สนับสนุนการมีวินัยในการออม และการวางแผนในแบบฉบับนักการเงินยุคใหม่ ด้วยการออมทรัพย์ระยะสั้นผสมผสานความคุ้มครอง ให้คุณมั่นใจในความมั่นคงทางการเงินสำหรับอนาคตและให้ความอุ่นใจว่าเงินของคุณจะคงอยู่เพื่อคนที่คุณรัก แม้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ด้วยแผนออมทรัพย์ระยะสั้นกับ “เมืองไทยเบญจทรัพย์”

 

คุณสมบัติแบบประกันภัย  “เมืองไทยเบญจทรัพย์ ”

     1. รับรองผลประโยชน์และรับรองความคุ้มครองชีวิตตลอดระยะเวลา 10 ปี

     2. ตอบโจทย์การเป็นนักวางแผนทางการเงินยุคใหม่ โดยผลประโยชน์ที่ได้รับทุกบาททุกสตางค์ ไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใด และ

         เพิ่มประโยชน์ทางภาษีโดยเบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันภัยนี้สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค.51

     3. ครบ 10 ปี รับเงินครบสัญญาในมูลค่าที่เพิ่มขึ้นด้วยเงินครบสัญญา 120 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

 

เพิ่มความมั่นใจด้วยความคุ้มครองที่มากกว่า

                    ด้วยความคุ้มครองชีวิต จากกรณีเสียชีวิตด้วยผลประโยชน์ 100 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย  หรือมูลค่าเวนคืนขณะนั้น อย่างใดอย่างหนึ่งที่มากกว่าให้กับผู้รับประโยชน์ เพื่อการสานต่อบนเส้นทางแห่งอนาคตของคุณและคนที่คุณรัก

เมืองไทย เบญจทรัพย์

เงื่อนไขของแบบประกันภัย

      1. อายุที่รับประกันภัย 1-65 ปี (รับรองการวางแผนการออมเงินเพื่ออนาคตสำหรับทุกช่วงเวลาของชีวิต)

      2. รับความคุ้มครองด้วยจำนวนเงินเอาประกันภัย ขั้นต่ำ 150,000 บาทขึ้นไป

      3. ระยะเวลาการชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี(ลดภาระด้านการเงินของคุณด้วยการออม 5 ปี)

      4. ระยะเวลาเอาประกันภัย 10 ปี (ให้คุณอุ่นใจด้วยความคุ้มครองชีวิตตลอดระยะเวลา 10 ปี)xml:namespace prefix = o />xml:namespace prefix = o />

      5. ชำระเบี้ยประกันภัยเป็นรายปี (สะดวก โดยการออมเงินต่อครั้งต่อปี)

      6. สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมอื่นๆของบริษัทฯได้ (เพิ่มความมั่นใจกับความคุ้มครองที่มากกว่า)* ทั้งนี้อยู่ภายใต้การ พิจารณา

          และการอนุมัติการรับประกันตามระเบียบของบริษัทฯ

      7. เงื่อนไขการตรวจสุขภาพ เป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันของบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด

          * ทั้งนี้อยู่ภายใต้การพิจารณา และการอนุมัติการรับประกันตามระเบียบของบริษัทฯ

กราฟ :
 

 

หมายเหตุ  - ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา และในกรณีที่การระบุจำนวนเงินผลประโยชน์และความคุ้มครองไม่ถูกต้องเมื่อคิดคำนวณเป็น % ให้ยึดถือตาม % ที่กำหนด

กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง
1. กรณีผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันทำสัญญาหรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย
2. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญาหรือวันต่ออายุกรมธรรม์หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้ายหรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
3.กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความจริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริง อยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ


      สนใจแบบประกัน  เมืองไทยเบญจทรัพย์ กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อให้ข้อมูลโดยละเอียด     

 

 

     
 

ชื่อ-สกุล

 

เพศ

หญิง   ชาย
 

วันเกิด ว/ด/ป

  อายุ:
 

ปัจจุบันอยู่จังหวัด

 

จำนวนเงินเอาประกัน

 

ชำระเบี้ยต่อปี

 

สัญญาเพิ่มเติม

   ค่ารักษาพยาบาล   ชดเชยรายวัน
     โรคร้ายแรง          ประกันอุบัติเหตุ
  ทำประกันเพื่อ   ออมเงินเพื่ออนาคต ความคุ้มครอง  ลดหย่อนภาษี
  เบอร์โทรศัพท์
  LINE ID  
  วันที่สะดวกให้ติดต่อกลับ
  เวลา
  หมายเหตุ
  อีเมล์ของท่าน
ต้องการรับข่าวสารโปรโมชั่น ต้องการรับ  ไม่ต้องการรับ
   ใส่ตามที่ท่านเห็น   Click to reload image
     
 

 

 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) by muangthaihappy.com

yahoo twitter youtube gmail google+ facebook

www.muangthaihappy.comเป็นเว็บไซต์ของตัวแทน ให้ข้อมูล ประกันชีวิต,ประกันอุบัติเหตุ,ประกันสุขภาพ ออมทรัพย์ และ ลดหย่อนภาษีของ บริษัท ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) 250 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310