เมืองไทยประกันชีวิต มรดก 100,000,000 บาท


นภัสสรณ์

ผู้จัดการฝ่ายขายสำนักงานใหญ๋

เลขที่ใบอนุญาต 5301062491

โทร  064-1165939


สมาร์ท แพลนนิ่ง พลัส  20/15


เมืองไทย สมาร์ท แพลนนิ่ง (20/15) & เมืองไทย สมาร์ท แพลนนิ่ง พลัส (20/15)

ทางเลือกใหม่ที่ลงตัวสำหรับผู้ต้องการวางแผนการออมให้มีเงินออมในอนาคต


• มั่นใจ ....กับเงินครบสัญญา 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
• ตรงใจ ....กับเงินจ่ายคืน* ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 3, 6, 9, 12, 15, 18 รับครั้งละ 3% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
• อุ่นใจ   ....กับความคุ้มครองชีวิต สูงถึง 150%  ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

*เงินจ่ายคืนเฉพาะแบบประกันภัย เมืองไทย สมาร์ท แพลนนิ่ง พลัส (20/15)

เงื่อนไขการรับประกันภัย

อายุที่รับประกันภัย
                    :   1 เดือน – 70 ปี

จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ
  :   120,000  บาท

การชำระเบี้ยประกันภัย       :  
รายปี ราย 6 เดือน
และ ราย 3 เดือน 

การซื้อสัญญาเพิ่มเติม
          :    สามารถซื้อได้โดยเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ

การตรวจสุขภาพ               :    
เป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ

หมายเหตุ : เบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันภัยนี้ สามารถนำไปใช้สิทธิ

หักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

เกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51

Smart Planning Plus

 

 


กรณีที่บริษัทฯจะไม่คุ้มครอง
1. กรณีผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันทำสัญญา หรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย
2. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญาหรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะ เดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความจริง และบริษัทฯพิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้า ปกติของบริษัทฯ


      สนใจแบบประกัน  เมืองไทย สมาร์ท แพลนนิ่ง พลัส 20/15 กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อให้ข้อมูลโดยละเอียด     

 

 

     
 

ชื่อ-สกุล

 

เพศ

หญิง   ชาย
 

วันเกิด ว/ด/ป

  อายุ:
 

ปัจจุบันอยู่จังหวัด

 

จำนวนเงินเอาประกัน

 

ชำระเบี้ยต่อปี

 

สัญญาเพิ่มเติม

   ค่ารักษาพยาบาล   ชดเชยรายวัน
     โรคร้ายแรง          ประกันอุบัติเหตุ
  ทำประกันเพื่อ   ออมเงินเพื่ออนาคต ความคุ้มครอง  ลดหย่อนภาษี
  เบอร์โทรศัพท์
  LINE ID  
  วันที่สะดวกให้ติดต่อกลับ
  เวลา
  หมายเหตุ
  อีเมล์ของท่าน
ต้องการรับข่าวสารโปรโมชั่น ต้องการรับ  ไม่ต้องการรับ
   ใส่ตามที่ท่านเห็น   Click to reload image
     
 

 

 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) by muangthaihappy.com

yahoo twitter youtube gmail google+ facebook

www.muangthaihappy.comเป็นเว็บไซต์ของตัวแทน ให้ข้อมูล ประกันชีวิต,ประกันอุบัติเหตุ,ประกันสุขภาพ ออมทรัพย์ และ ลดหย่อนภาษีของ บริษัท ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) 250 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310