มรดก 100,000,000 บาท


นภัสสรณ์

ผู้จัดการฝ่ายขายสำนักงานใหญ๋

เลขที่ใบอนุญาต 5301062491

โทร  064-1165939


เมืองไทย สมาร์ท รีไทร์เมนท์ พลัส

 

                อีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคุณ  การเตรียมพร้อมก่อนเกษียณ  เพิ่มหลักประกันในชีวิต  สร้างความมั่นคงให้ครอบครัว  คุณคงปฏิเสธไม่ได้ว่าคุณก็เคยคิดว่าชีวิตหลังวัยเกษียณของคุณอยากให้เป็นแบบไหน  เรามีคำตอบให้….กับแบบประกันภัย เมืองไทย สมาร์ท  รีไทร์เมนท์ พลัส 

เมืองไทย สมาร์ท รีไทร์เมนท์ พลัส มอบวงเงินคุ้มครองเริ่มต้นที่  100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา และความคุ้มครองเพิ่มขึ้นตามปีกรมธรรม์ที่กำหนดจนครบสัญญาให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง 255% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา

 

 

เงื่อนไขการรับประกัน
·       ระยะเวลาคุ้มครอง  40 ปี
·       ระยะเวลาชำระเบี้ยประกัน  25  ปี
·       ชำระเบี้ยประกันแบบรายปี  ราย 6 เดือน 
และ ราย 3 เดือน
·       รับประกันตั้งแต่อายุ 1-50  ปี
·       จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 150,000 บาท
·       สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ได้ โดยเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ

 

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง

·        เงินจ่ายคืนระหว่างสัญญา ปีละ 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา ณ  สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 5 , 10 , 15 , 20 

·        หยุดชำระเบี้ยประกันภัย ในปีกรมธรรม์ที่ 25 และได้รับเงินจ่ายคืน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา    สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 25

·        เงินจ่ายคืนปีละ 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา  ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 26 ถึง  ณ  สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 39 

·        ได้รับเงินครบสัญญา จำนวน 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 40 

·        ความคุ้มครองชีวิตเพิ่มขึ้นตามช่วงปีกรมธรรม์  ปีกรมธรรม์ที่ 1-9 เท่ากับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา  ปีกรมธรรม์ที่ 10-17 เท่ากับ 170% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา  ปีกรมธรรม์ที่ 18-37 เท่ากับ 250% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา  ปีกรมธรรม์ที่ 38-40เท่ากับ 255% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา

·       เบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันภัยนี้ไม่สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ  ณ  วันที่ 30 ธ.ค. 51

 

 

 

 

เมืองไทย สมาร์ทรีไทร์เม้นท์พลัส

 

 

 

หมายเหตุ  - ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา และในกรณีที่การระบุจำนวนเงินผลประโยชน์และความคุ้มครองไม่ถูกต้องเมื่อคิดคำนวณเป็น % ให้ยึดถือตาม % ที่กำหนด

 

 

กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง 

1. กรณีผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันทำสัญญาหรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย

2. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญาหรือวันต่ออายุกรมธรรม์หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา

3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความจริง และบริษัทฯพิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริง อยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ


      สนใจแบบประกัน  เมืองไทยสมาร์ทรีไทร์เมนท์พลัส กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อให้ข้อมูลโดยละเอียด     

 

 

     
 

ชื่อ-สกุล

 

เพศ

หญิง   ชาย
 

วันเกิด ว/ด/ป

  อายุ:
 

ปัจจุบันอยู่จังหวัด

 

จำนวนเงินเอาประกัน

 

ชำระเบี้ยต่อปี

 

สัญญาเพิ่มเติม

   ค่ารักษาพยาบาล   ชดเชยรายวัน
     โรคร้ายแรง          ประกันอุบัติเหตุ
  ทำประกันเพื่อ   ออมเงินเพื่ออนาคต ความคุ้มครอง  ลดหย่อนภาษี
  เบอร์โทรศัพท์
  LINE ID  
  วันที่สะดวกให้ติดต่อกลับ
  เวลา
  หมายเหตุ
  อีเมล์ของท่าน
ต้องการรับข่าวสารโปรโมชั่น ต้องการรับ  ไม่ต้องการรับ
   ใส่ตามที่ท่านเห็น   Click to reload image
     
 

 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) by muangthaihappy.com

yahoo twitter youtube gmail google+ facebook

www.muangthaihappy.comเป็นเว็บไซต์ของตัวแทน ให้ข้อมูล ประกันชีวิต,ประกันอุบัติเหตุ,ประกันสุขภาพ ออมทรัพย์ และ ลดหย่อนภาษีของ บริษัท ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) 250 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310