ติดต่อคุณ นภัสสรณ์

   เลขที่ใบอนุญาต 5301062491

 

ผู้จัดการฝ่ายขายสำนักงานใหญ่
เมืองไทยประกันชีวิต

 โทร   064-1165939

 


Smart Saving10/6

   คุณ...เป็นคนหนึ่งหรือไม่ ที่ต้องการหลักประกันชีวิตที่มั่นคง...และกำลังมองหาทางเลือกการออม ที่จะช่วยจัดสรรเงินออมของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อสร้างโอกาสในการรับผลประโยชน์ที่คุ้มค่า ให้ “เมืองไทย สมาร์ท เซฟวิ่ง 10/6” เป็นทางเลือกหนึ่ง ที่จะช่วยตอบโจทย์การออมที่คุณต้องการ    พร้อม ลดหย่อนภาษี 

 เมืองไทย สมาร์ท เซฟวิ่ง 10/6 สามารถตอบโจทย์การออมที่คุณต้องการได้อย่างไร ?

 1. คล่องตัว... รับเงินจ่ายคืนทุกสิ้นปีกรมธรรม์ที่1-9 ปีละ 10%* รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญาสูงถึง 700%*
2. อุ่นใจ... กับความคุ้มครองชีวิตที่เพิ่มขึ้น และสูงสุดถึง 600%*  อีกทั้งยังสามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ได้**
3. ถูกใจ... ด้วยจำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำเพียง 20,000 บาท
4. สะดวก ไม่ยุ่งยาก... เนื่องจากไม่ต้องตรวจสุขภาพ***
5. โดนใจวัยเก๋า... ด้วยอายุรับประกันภัยสูงสุดถึง 80 ปี
6. สบายกระเป๋า... โดยเบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันภัยนี้ สามารถ นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51

เงื่อนไขการรับประกันภัยแบบประกัน Smart Saving10/6


• ระยะเวลาเอาประกันภัย         :  10 ปี 
• ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย :  6  ปี
• อายุที่รับประกันภัย                :  1 เดือน – 80 ปี
• จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ :  20,000  บาท
• การชำระเบี้ยประกันภัย        :  รายปี
• การซื้อสัญญาเพิ่มเติม         :  สามารถซื้อได้โดยเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ
• การตรวจสุขภาพ                 :  ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ทั้งนี้การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนด

เป็น % ของจำนวนเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
** เป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ
*** การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนด


Smart
Saving10/6

Smartsaving 10/6 โดย เมืองไทยประกันชีวิต

*smart saving 10/6 โดย เมืองไทยประกันชีวิต

กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง
1. กรณีผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันทำสัญญา หรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย
2. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญา หรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความจริง และบริษัทฯพิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ

หมายเหตุ  -เบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันภัยนี้ สามารถ นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51


      สนใจแบบประกัน  เมืองไทยสมาร์ทเซฟวิ่ง10/6 กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อให้ข้อมูลโดยละเอียด     

 

 

     
 

ชื่อ-สกุล

 

เพศ

หญิง   ชาย
 

วันเกิด ว/ด/ป

  อายุ:
 

ปัจจุบันอยู่จังหวัด

 

จำนวนเงินเอาประกัน

 

ชำระเบี้ยต่อปี

 

สัญญาเพิ่มเติม

   ค่ารักษาพยาบาล   ชดเชยรายวัน
     โรคร้ายแรง          ประกันอุบัติเหตุ
  ทำประกันเพื่อ   ออมเงินเพื่ออนาคต ความคุ้มครอง  ลดหย่อนภาษี
  เบอร์โทรศัพท์
  LINE ID  
  วันที่สะดวกให้ติดต่อกลับ
  เวลา
  หมายเหตุ
  อีเมล์ของท่าน
ต้องการรับข่าวสารโปรโมชั่น ต้องการรับ  ไม่ต้องการรับ
   ใส่ตามที่ท่านเห็น   Click to reload image
     
 


 
yahoo twitter youtube gmail google+ facebook

 
www.muangthaihappy.comเป็นเว็บไซต์ของตัวแทน ให้ข้อมูล ประกันชีวิต,ประกันอุบัติเหตุ,ประกันสุขภาพ ออมทรัพย์ และ ลดหย่อนภาษีของ บริษัท ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) 250 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  นภัสสรณ์  064-1165939