มรดก 100,000,000 บาท


นภัสสรณ์

ผู้จัดการฝ่ายขายสำนักงานใหญ๋

เลขที่ใบอนุญาต 5301062491

โทร  064-1165939

เมืองไทย ธนภัทร

เมืองไทยธนภัทร แบบประกันที่พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ ผู้ที่ตระหนักถึงการออมทรัพย์ในรูปแบบการประกันชีวิต โดยไม่ต้องการชำระเบี้ยประกันภัยในระยะเวลาที่ยาวนานและต้องการเงินจ่ายคืนในระยะเวลาอันสั้น

 

เมืองไทยธนภัทร เป็นแบบประกันภัยที่ชำระเบี้ยประกันภัย 15 ปี ให้ระยะเวลาเอาประกันภัย 20 ปี และระหว่างสัญญามีเงินจ่ายคืนมอบให้ ณ สิ้นปีกรมธรรม์ตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป แม้การชำระเบี้ยประกันภัยจะสิ้นสุดในปีกรมธรรม์ที่ 15 แต่คุณยังได้รับเงินจ่ายคืนจนถึงปีกรมธรรม์ที่ 19 และเมื่อครบสัญญาปีกรมธรรม์ที่ 20 ยังได้รับเงินครบสัญญา 180% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

เมืองไทยธนภัทร จึงเป็นแบบประกันภัยที่คุณได้รับเงินจ่ายคืนในระยะเวลาที่รวดเร็ว ช่วยให้การวางแผนทางการเงินของคุณสะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และยังได้รับความคุ้มครองชีวิต 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตลอดสัญญา

 

จ่ายสั้น

                เมืองไทยธนภัทร  แบบประกันที่มีระยะเวลาเอาประกันภัย 20 ปี แต่ชำระเบี้ยประกันภัย 15 ปี โดยหลังจากหยุดชำระเบี้ยประกันภัยในปีกรมธรรม์ที่ 15 คุณยังคงได้รับความคุ้มครองต่อไปจนถึงครบสัญญา 20 ปี และยังคงได้รับเงินจ่ายคืนต่อเนื่องทุกปีจนครบสัญญา

 

รับผลประโยชน์ไว

                เมืองไทยธนภัทร พร้อมมอบเงินจ่ายคืนให้คุณตลอดสัญญา ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ปีที่ 2 เป็นต้นไปในอัตรา 2% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยและสำหรับ ณ  สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 5,10 และ 15 จะได้รับเงินจ่ายคืนในอัตรา 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย นอกจากนี้เมื่อครบสัญญาในปีกรมธรรม์ที่ 20 รับเงินครบสัญญาอีก 180% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย  รวมตลอดสัญญารับเงินผลประโยชน์ทั้งสิ้น 240% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย แบบประกันนี้จึงถือเป็นแบบประกันภัยที่ให้ผลประโยชน์แก่ผู้เอาประกันภัยในระยะเวลาอันสั้นและเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้ต้องการออมและบริหารการเงินอย่างมีประสิทธิภาพเช่นคุณ

 

อุ่นใจทุกสถานการณ์

                เมืองไทยธนภัทร มอบความอุ่นใจและมั่นใจในทุกสถานการณ์ของการดำเนินชีวิตของคุณด้วยการมอบความคุ้มครอง 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตลอดระยะเวลาของสัญญา แม้สิ้นสุดระยะเวลาการชำระเบี้ยประกันภัย

 

อายุที่รับประกันภัย  1-65 ปี

เมืองไทย ธนภัทร

หมายเหตุ : เบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันภัยนี้ไม่สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค.51

 

เมืองไทยภัทร

 หมายเหตุ  - ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา และในกรณีที่การระบุจำนวนเงินผลประโยชน์และความคุ้มครองไม่ถูกต้องเมื่อคิดคำนวณเป็น % ให้ยึดถือตาม % ที่กำหนด

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง

1. กรณีผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันทำสัญญาหรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย

2. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญาหรือวันต่ออายุกรมธรรม์หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา

3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ


      สนใจแบบประกัน  เมืองไทยธนภัทร กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อให้ข้อมูลโดยละเอียด     

 

 

     
 

ชื่อ-สกุล

 

เพศ

หญิง   ชาย
 

วันเกิด ว/ด/ป

  อายุ:
 

ปัจจุบันอยู่จังหวัด

 

จำนวนเงินเอาประกัน

 

ชำระเบี้ยต่อปี

 

สัญญาเพิ่มเติม

   ค่ารักษาพยาบาล   ชดเชยรายวัน
     โรคร้ายแรง          ประกันอุบัติเหตุ
  ทำประกันเพื่อ   ออมเงินเพื่ออนาคต ความคุ้มครอง  ลดหย่อนภาษี
  เบอร์โทรศัพท์
  LINE ID  
  วันที่สะดวกให้ติดต่อกลับ
  เวลา
  หมายเหตุ
  อีเมล์ของท่าน
ต้องการรับข่าวสารโปรโมชั่น ต้องการรับ  ไม่ต้องการรับ
   ใส่ตามที่ท่านเห็น   Click to reload image
     
 

 

 

 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) by muangthaihappy.com

yahoo twitter youtube gmail google+ facebook

www.muangthaihappy.comเป็นเว็บไซต์ของตัวแทน ให้ข้อมูล ประกันชีวิต,ประกันอุบัติเหตุ,ประกันสุขภาพ ออมทรัพย์ และ ลดหย่อนภาษีของ บริษัท ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) 250 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310