มรดก 100,000,000 บาท


นภัสสรณ์

ผู้จัดการฝ่ายขายสำนักงานใหญ๋

เลขที่ใบอนุญาต 5301062491

โทร  064-1165939

 

เมืองไทย ธนทวี 15/10

แผนการประกันชีวิตที่สร้างหลักประกันอันมั่นคงให้กับคุณและครอบครัว โดยให้ความคุ้มครองและผลประโยชน์ด้านการออมทรัพย์อย่างคุ้มค่า ให้ทุกความปรารถนาในชีวิตคุณและครอบครัวเป็นจริงได้สร้างรอยยิ้มได้ง่ายๆ ด้วยแบบประกันที่สร้างความอุ่นใจให้กับคุณและคนที่คุณรัก
  1. ชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี ด้วยระยะเวลาเอาประกันภัย 15 ปี
   2. รับเงินจ่ายคืน ณ สิ้นปีกรมธรรม์ ตลอดสัญญา ดังนี้
·    สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 3,5,7 รับครั้งละ 5%ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญ
·     สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 9,11,13รับครั้งละ 10%ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
3. ครบสัญญา ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 15 รับ 265%ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
         รวมรับผลประโยชน์ตลอดสัญญา 310%ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
         4. รับความคุ้มครองชีวิตเพิ่มขึ้นทุกปีกรมธรรม์ ปีละ 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา ตั้งแต่ปี   
         กรมธรรม์ที่ 2 เป็นต้นไป จนสูงสุดที่ 280%ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 10-
จุดเด่นของแบบประกันภัย เมืองไทย ธนทวี 15/10
1.     แบบประกันชีวิตที่เน้นทั้งการออมทรัพย์และความคุ้มครองชีวิตที่คุ้มค่าควบคู่กันไป
2.     เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินระยะปานกลาง และได้รับความคุ้มครองระยะปานกลาง
3.     รักษาสภาพคล่องทางการเงินระหว่างการออม ด้วยผลประโยชน์ระหว่างสัญญา
4.   เบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันภัยนี้สามารถนำไปใช้
สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบกรม

สรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172
ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51
 

ธนทวี 15/10 by เมืองไทยประกันชีวิต

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย
·        อายุที่รับประกันภัย 1 – 70 ปี
·        ระยะเวลาเอาประกันภัย 15 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี
·        จำนวนเงินเอาประกันภัย ขั้นต่ำ 150,000 บาท
·        สามารถเลือกชำระเบี้ยประกันภัยแบบ รายปี ราย 6 เดือน  และ ราย 3 เดือน
·        สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ได้ โดยเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ
·    เงื่อนไขการตรวจสุขภาพ เป็นไปตามระเบียบการพิจารณารับประกันของบริษัทฯ
 
เมืองไทยธนทวี 15/10
หมายเหตุ  - ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา และในกรณีที่การระบุจำนวนเงิน ผลประโยชน์และความคุ้มครองไม่ถูกต้องเมื่อคิดคำนวณเป็น % ให้ยึดถือตาม % ที่กำหนด
 
ข้อยกเว้นความคุ้มครอง
1. กรณีผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันทำสัญญาหรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย
2. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญาหรือวันต่ออายุกรมธรรม์หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ

      สนใจแบบประกัน  เมืองไทยธนทวี15/10 กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อให้ข้อมูลโดยละเอียด     

 

 

     
 

ชื่อ-สกุล

 

เพศ

หญิง   ชาย
 

วันเกิด ว/ด/ป

  อายุ:
 

ปัจจุบันอยู่จังหวัด

 

จำนวนเงินเอาประกัน

 

ชำระเบี้ยต่อปี

 

สัญญาเพิ่มเติม

   ค่ารักษาพยาบาล   ชดเชยรายวัน
     โรคร้ายแรง          ประกันอุบัติเหตุ
  ทำประกันเพื่อ   ออมเงินเพื่ออนาคต ความคุ้มครอง  ลดหย่อนภาษี
  เบอร์โทรศัพท์
  LINE ID  
  วันที่สะดวกให้ติดต่อกลับ
  เวลา
  หมายเหตุ
  อีเมล์ของท่าน
ต้องการรับข่าวสารโปรโมชั่น ต้องการรับ  ไม่ต้องการรับ
   ใส่ตามที่ท่านเห็น   Click to reload image
     
 

 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) by muangthaihappy.com

yahoo twitter youtube gmail google+ facebook

www.muangthaihappy.comเป็นเว็บไซต์ของตัวแทน ให้ข้อมูล ประกันชีวิต,ประกันอุบัติเหตุ,ประกันสุขภาพ ออมทรัพย์ และ ลดหย่อนภาษีของ บริษัท ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) 250 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310