มรดก 100,000,000 บาท


นภัสสรณ์

ผู้จัดการฝ่ายขายสำนักงานใหญ๋

เลขที่ใบอนุญาต 5301062491

โทร  064-1165939

 เมืองไทย
8501ดี55/ดี60

แบบประกันภัยเมืองไทย 8501 ดี55 และ เมืองไทย 8501 ดี60 (บำนาญแบบลดหย่อนได้) ดีอย่างไร

 


• ไร้กังวล กับภาระในการชำระเบี้ยประกันภัยในอนาคต ด้วยการชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียวและสามารถเตรียมความพร้อมสำหรับการเกษียณได้ตั้งแต่วันนี้กับอายุเริ่มรับประกันภัยตั้งแต่อายุ 30 ปี

• เป็นหลักประกัน ให้กับชีวิตหลังเกษียณ ด้วยการรับเงินบำนาญปีละ 12 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัยณ วันเริ่มสัญญาตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยครบอายุ 55 ปี หรือ 60 ปี (แล้วแต่แบบประกันภัย) ไปจนถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยครบอายุ 85 ปี

• ไม่เป็นภาระ แก่คนข้างหลัง ด้วยความคุ้มครองชีวิต สูงสุดถึง 140 %  ของเบี้ยประกันภัย

• เบาใจ สบายกระเป๋าได้ง่ายๆ ด้วยสิทธิการลดหย่อนภาษีเพิ่มเติม  200,000* บาท

• ถูกใจใช่เลย กับกลุ่มคนที่มีอาชีพอิสระ หรือกลุ่มคนที่มีรายได้ไม่แน่นอนทุกปีจากอาชีพที่ทำอยู่ 
     
   
* จำนวนเงินเบี้ยประกันภัยสูงสุดที่ผู้เอาประกันภัยสามารถ

นำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากำหนดไว้ตามประกาศอธิบดี

กรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 194 ประกาศ ณ วันที่ 28 ก.พ.2554

 

ประกันชีวิตบำนาญ8501ดี 55 ดี60 โดย เมืองไทยประกันชีวิต

 

บำนาญลดหย่อนภาษี

บำนาญลดหย่อนภาษี

กรณีที่บริษัทจะไม่คุ้มครอง

      1. กรณีผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี
          นับตั้งแต่วันทำสัญญา
      2. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันทำสัญญาหรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย
          โดยเจตนา
      3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความเป็นจริงและบริษัทฯพิสูจน์ได้ว่าในขณะทำ
           สัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่ นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ


 

      สนใจแบบประกัน  เมืองไทยบำนาญ8501D55/D60 กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อให้ข้อมูลโดยละเอียด     

 

 

     
 

ชื่อ-สกุล

 

เพศ

หญิง   ชาย
 

วันเกิด ว/ด/ป

  อายุ:
 

ปัจจุบันอยู่จังหวัด

 

จำนวนเงินเอาประกัน

 

ชำระเบี้ยต่อปี

 

สัญญาเพิ่มเติม

   ค่ารักษาพยาบาล   ชดเชยรายวัน
     โรคร้ายแรง          ประกันอุบัติเหตุ
  ทำประกันเพื่อ   ออมเงินเพื่ออนาคต ความคุ้มครอง  ลดหย่อนภาษี
  เบอร์โทรศัพท์
  LINE ID  
  วันที่สะดวกให้ติดต่อกลับ
  เวลา
  หมายเหตุ
  อีเมล์ของท่าน
ต้องการรับข่าวสารโปรโมชั่น ต้องการรับ  ไม่ต้องการรับ
   ใส่ตามที่ท่านเห็น   Click to reload image
     
 

 


 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) by muangthaihappy.com

yahoo twitter youtube gmail google+ facebook

www.muangthaihappy.comเป็นเว็บไซต์ของตัวแทน ให้ข้อมูล ประกันชีวิต,ประกันอุบัติเหตุ,ประกันสุขภาพ ออมทรัพย์ และ ลดหย่อนภาษีของ บริษัท ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) 250 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310