มรดก 100,000,000 บาท


นภัสสรณ์

ผู้จัดการฝ่ายขายสำนักงานใหญ๋

เลขที่ใบอนุญาต 5301062491

โทร  064-1165939


เมืองไทย แฮปปี้ 10/4

เมืองไทย แฮปปี้ 10/4 ให้คุณวางแผนทางการเงินด้วยการออมระยะสั้น ชำระเบี้ยประกันภัย 4 ปี ช่วยให้คุณอุ่นใจด้วยความคุ้มครองชีวิตสูงถึง 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หลังจากหยุดชำระเบี้ยประกันภัย คุณจะได้รับเงินจ่ายคืน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 4-9 และรับเงินครบสัญญาอีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 10 รวมผลประโยชน์ที่ได้รับตลอดสัญญา 160% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย


จุดเด่น เมืองไทย แฮปปี้ 10/4


·
สบายใจ.....ด้วยระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 4 ปี


·
อุ่นใจ ....... ด้วยความคุ้มครองชีวิตสูงถึง 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย


·
มั่นใจ..... กับเงินจ่ายคืน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 4-9 และรับเงินครบสัญญาเท่ากับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 10


·
ถูกใจ.......ด้วยสิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร


เงื่อนไขการรับประกันภัย


·
ระยะเวลาเอาประกันภัย 10 ปี


·
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 4 ปี


·
อายุที่รับประกันภัย 1 เดือน – 65 ปี


·
จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท


หมายเหตุ
: เบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันภัยนี้สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51

Muangthaihappy 10/4

 

หมายเหตุ - ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา และในกรณีที่การระบุจำนวนเงิน ผลประโยชน์และความคุ้มครองไม่ถูกต้องเมื่อคิดคำนวณเป็น % ให้ยึดถือตาม % ที่กำหนด

กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง
1. กรณีผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันทำสัญญาหรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย
2. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญาหรือวันต่ออายุกรมธรรม์หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้ายหรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
3.กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความจริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริง อยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ


      สนใจแบบประกัน  เมืองไทย แฮปปี้10/4 กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อให้ข้อมูลโดยละเอียด     

 

 

     
 

ชื่อ-สกุล

 

เพศ

หญิง   ชาย
 

วันเกิด ว/ด/ป

  อายุ:
 

ปัจจุบันอยู่จังหวัด

 

จำนวนเงินเอาประกัน

 

ชำระเบี้ยต่อปี

 

สัญญาเพิ่มเติม

   ค่ารักษาพยาบาล   ชดเชยรายวัน
     โรคร้ายแรง          ประกันอุบัติเหตุ
  ทำประกันเพื่อ   ออมเงินเพื่ออนาคต ความคุ้มครอง  ลดหย่อนภาษี
  เบอร์โทรศัพท์
  LINE ID  
  วันที่สะดวกให้ติดต่อกลับ
  เวลา
  หมายเหตุ
  อีเมล์ของท่าน
ต้องการรับข่าวสารโปรโมชั่น ต้องการรับ  ไม่ต้องการรับ
   ใส่ตามที่ท่านเห็น   Click to reload image
     
 

 

 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) by muangthaihappy.com

yahoo twitter youtube gmail google+ facebook

www.muangthaihappy.comเป็นเว็บไซต์ของตัวแทน ให้ข้อมูล ประกันชีวิต,ประกันอุบัติเหตุ,ประกันสุขภาพ ออมทรัพย์ และ ลดหย่อนภาษีของ บริษัท ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) 250 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310