ติดต่อคุณ นภัสสรณ์

   เลขที่ใบอนุญาต 5301062491

 

ผู้จัดการฝ่ายขายสำนักงานใหญ่
เมืองไทยประกันชีวิต

 โทร   064-1165939

 


รักษาพยาบาล ผู้ป่วยนอก (OPD)

ยิ้มรับ......กับทุกสถานการณ์
เบาใจ.....กับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก

หมอ

 

 

จุดเด่น....

  • ไม่ต้องกังวลกับอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยอย่างกระทันหัน
  • แบ่งเบาค่ารักษาพยาบาลที่อาจเกิดขึ้นได้
  • รับการรักษาในโรงพยาบาลได้สูงถึง 30 ครั้งต่อปี
รักษาพยาบาล ผู้ป่วยนอก OPD โดย เมืองไทยประกันชีวิต

หลักเกณฑ์การรับประกันภัย

1.อายุเริ่มของผู้เอาประกันภัย : 6 ปี - 69 ปี ให้ความคุ้มครองถึงอายุ 70 ปี หรือเท่ากับความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบแยกค่าใช้จ่ายที่ความคุ้มครองนี้แนบท้ายอยู่
2.การชำระเบี้ยประกันภัย: รายปี, ราย 6 เดือน,
3.สามารถซื้อแนบท้ายกรมธรรม์หลัก ทั้งที่เป็นกรมธรรม์ใหม่หรือกรมธรรม์ที่มีผลบังคับอยู่แล้วได้ โดยความคุ้มครองการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกนี้ จะต้องซื้อพร้อมกับสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบแยกค่าใช้จ่ายที่ซื้อเข้ามาใหม่เท่านั้น
4.สามารถซื้อได้กับกรมธรรม์หลักที่ผู้เอาประกันภัยมีสุขภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

 ผลประโยชน์มีให้เลือก 4 แบบ ดังนี้

คุณสามารถเลือกแบบผลประโยชน์สัญญาเพิ่มเติม การประกันภัยสุขภาพแบบแยกค่าใช้จ่าย ดังนี้

โดย เมืองไทยประกันชีวิต

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง
ข้อยกเว้นความคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบแยกค่าใช้จ่าย  มีทั้งหมด 29  ข้อ เช่น
ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาลหรือความเสียหายที่เกิดจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย (รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) อาการหรือภาวะความผิดปกติที่เกิดจาก
1.การเจ็บป่วย ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่เริ่มทำประกันภัย
2.การตรวจสุขภาพทั่วไป  นอนโรงพยาบาลเพื่อทำกายภาพบำบัด
3. การรักษาโรคอันเนื่องมาจากภาวะจิตใจ ภาวะเครียด  ภาวะกังวลใจ
4. โรคเรื้อรัง การเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บที่ยังไม่ได้รักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาหรือต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมครั้งสุดท้าย
5 การเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน นับจากวันทำสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้
- เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด
- ริดสีดวงทวาร
- ไส้เลื่อนทุกชนิด
- ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
- การตัดทอนซิล หรือ อดีนอยด์
- นิ่วทุกชนิด
- เส้นเลือดขอดที่ขา
- เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่   เป็นต้น

ข้อยกเว้นเพิ่มเติมกรณีมีความคุ้มครองการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD)

ไม่คุ้มครองการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยใดๆที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 180 วัน นับจากวันทำบันทึกสลักหลังการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ หรือวันต่ออายุบันทึกสลักหลังฯ นี้ ที่เกิดจากโรคหรือภาวะผิดปกติ (รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) ดังต่อไปนี้
1โรคต่อมไทรอยด์
2โรคลมบ้าหมู
3โรคเบาหวาน
4โรคภูมิแพ้
5โรคความดันโลหิตสูง
6โรคหัวใจ
7โรคเกี่ยวกับกระเพาะอาหาร  
 

หมายเหตุ 

    - เบี้ยประกันภัยของความคุ้มครองการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก จะเปลี่ยนแปลงไปตามอายุที่เพิ่มขึ้น
    -  เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบแยกค่าใช้จ่ายและของความคุ้มครองการ
       รักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกนี้ ไม่สามารถ นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดี
       กรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51

หนังสือชักชวนนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นของแบบประกันภัย โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์


 

      สนใจแบบประกัน  รักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกOPD กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อให้ข้อมูลโดยละเอียด     

 

 

     
 

ชื่อ-สกุล

 

เพศ

หญิง   ชาย
 

วันเกิด ว/ด/ป

  อายุ:
 

ปัจจุบันอยู่จังหวัด

 

จำนวนเงินเอาประกัน

 

ชำระเบี้ยต่อปี

 

สัญญาเพิ่มเติม

   ค่ารักษาพยาบาล   ชดเชยรายวัน
     โรคร้ายแรง          ประกันอุบัติเหตุ
  ทำประกันเพื่อ   ออมเงินเพื่ออนาคต ความคุ้มครอง  ลดหย่อนภาษี
  เบอร์โทรศัพท์
  LINE ID  
  วันที่สะดวกให้ติดต่อกลับ
  เวลา
  หมายเหตุ
  อีเมล์ของท่าน
ต้องการรับข่าวสารโปรโมชั่น ต้องการรับ  ไม่ต้องการรับ
   ใส่ตามที่ท่านเห็น   Click to reload image
     
 

 
 
yahoo twitter youtube gmail google+ facebook

 
www.muangthaihappy.comเป็นเว็บไซต์ของตัวแทน ให้ข้อมูล ประกันชีวิต,ประกันอุบัติเหตุ,ประกันสุขภาพ ออมทรัพย์ และ ลดหย่อนภาษีของ บริษัท ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) 250 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  นภัสสรณ์  064-1165939