ติดต่อคุณ นภัสสรณ์

   เลขที่ใบอนุญาต 5301062491

 

ผู้จัดการฝ่ายขายสำนักงานใหญ่
เมืองไทยประกันชีวิต

 โทร   064-1165939

 

Premium Health Care

 

"Premium Health care " มอบความคุ้มครองที่ดีที่สุดสำหรับ……..คุณ
- ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกโดยไม่ต้องสำรองจ่าย*
- รองรับค่ารักษาพยาบาลต่างๆ เช่น ค่าห้อง ค่าผ่าตัด ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงสูงสุด  30, 000,000 ** ล้านบาท
- สร้างความมั่นใจก่อนการรักษาด้วยการปรึกษาหรือวินิจฉัยก่อนเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
- แบ่งเบาภาระค่ารักษาโรคมะเร็งแบบผู้ป่วยนอก เช่น การทำคีโม หรือ การฉายแสง
สูงสุด 600,000 บาท***
- หมดห่วงกับค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินเนื่องจากอุบัติเหตุ
สูงสุด 40,000 บาท ***
- ครบครันด้วยค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกกับผลประโยชน์การฟอกไตหรือทันตกรรม(เนื่องจากอุบัติเหตุ) , การปลูกถ่ายอวัยวะ ไต หัวใจ ปอด ตับ หรือ ไขกระดูก

Premium_Health_Care by Muangthai Life Assurance

  เฉพาะความคุ้มครองของค่ารักษาพยาบาลตามที่บริษัทฯกำหนด
**  ผลประโยชน์รวมสูงสุดตลอดชีวิตของผู้เอาประกันภัยในกรณีเลือกแผนความคุ้มครอง Elite
*** กรณีเลือกแผนความคุ้มครองแผน Elite

 เงื่อนไขการรับประกันภัย
อายุที่รับประกันภัย               :
  15 – 64 ปี (ให้ความคุ้มครองจนถึงอายุ 80 ปี)\
การชำระเบี้ยประกันภัย      :   รายปี ราย 6 เดือน และ ราย 3 เดือน (เป็นไปตาม กรมธรรม์หลัก)      
ระยะเวลาเอาประกันภัย       :   ขึ้นอยู่กับกรมธรรม์หลัก และอายุสูงสุดที่ บริษัทฯสามารถให้ความคุ้มครองได้
การซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ :   สามารถซื้อได้กับกรมธรรม์ใหม่หรือกรมธรรม์เดิม (ที่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้)ที่      ผู้เอาประกันภัยมีสุขภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
การตรวจสุขภาพ                  :    เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนด

การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลชั้นนำ  ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้คุณ.....ได้รับการรักษาที่ดีที่สุด
 เช่น   โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์       โรงพยาบาลกรุงเทพ    โรงพยาบาลสมิติเวช      โรงพยาบาลอื่นๆ
               
ด้วย 3  แผนความคุ้มครองที่คุณ......สามารถเลือกได้


Premium_Health_Care by Muangthai Life Assurance


ข้อยกเว้นความคุ้มครอง ของสัญญาเพิ่มเติม มีทั้งหมด 26 ข้อ เช่น
ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาล หรือความเสียหายที่เกิดจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย (รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) อาการ หรือภาวะความผิดปกติที่เกิดจาก                                                                                                                                                   
 1. การเจ็บป่วยใดๆที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันทำสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ (Reinstatement) ครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด หรือ                                                                                                                                                                                                   2.การเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ ในระยะเวลา 120 วัน นับจากวันทำสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ (Reinstatement) ครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด
-เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด                   
-ริดสีดวงทวาร
-ไส้เลื่อนทุกชนิด
-การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์
-นิ่วทุกชนิด
-เส้นเลือดขอดที่ขา
3. โรคเรื้อรัง การเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาประกันภัย   การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด (Congenital) หรือปัญหาด้านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม    
4.การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ รังแค  ผมร่วง หรือการควบคุมน้ำหนักตัว หรือการผ่าตัดอันมีลักษณะเลือกได้เว้นแต่เป็นการตกแต่งบาดแผลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ได้รับความคุ้มครอง
5.การตั้งครรภ์ แท้งบุตร ทำแท้ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์การแก้ไขปัญหาการมีบุตรยาก (รวมถึงการสืบวิเคราะห์และการรักษา) การทำหมันหรือการคุมกำเนิด
6.โรคเอดส์ หรือกามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เป็นต้น
 โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์


 

      สนใจแบบประกัน  Premium_Health_Care กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อให้ข้อมูลโดยละเอียด     

 

 

     
 

ชื่อ-สกุล

 

เพศ

หญิง   ชาย
 

วันเกิด ว/ด/ป

  อายุ:
 

ปัจจุบันอยู่จังหวัด

 

จำนวนเงินเอาประกัน

 

ชำระเบี้ยต่อปี

 

สัญญาเพิ่มเติม

   ค่ารักษาพยาบาล   ชดเชยรายวัน
     โรคร้ายแรง          ประกันอุบัติเหตุ
  ทำประกันเพื่อ   ออมเงินเพื่ออนาคต ความคุ้มครอง  ลดหย่อนภาษี
  เบอร์โทรศัพท์
  LINE ID  
  วันที่สะดวกให้ติดต่อกลับ
  เวลา
  หมายเหตุ
  อีเมล์ของท่าน
ต้องการรับข่าวสารโปรโมชั่น ต้องการรับ  ไม่ต้องการรับ
   ใส่ตามที่ท่านเห็น   Click to reload image
     
 

 
yahoo twitter youtube gmail google+ facebook

 
www.muangthaihappy.comเป็นเว็บไซต์ของตัวแทน ให้ข้อมูล ประกันชีวิต,ประกันอุบัติเหตุ,ประกันสุขภาพ ออมทรัพย์ และ ลดหย่อนภาษีของ บริษัท ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) 250 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  นภัสสรณ์  064-1165939