มรดก 100,000,000 บาท


นภัสสรณ์

ผู้จัดการฝ่ายขายสำนักงานใหญ๋

เลขที่ใบอนุญาต 5301062491

โทร  064-1165939

ลดหย่อนภาษี

4 ความต้องการ ที่คุณสามารถเลือกได้พร้อมลดหย่อนภาษี 100,000 บาทแรก

  1. ต้องการออมระยะสั้น การลงทุน พร้อม ลดหย่อนภาษี
  2. ต้องการความคุ้มครองสูง, สร้างมรดก ให้ครอบครัว,คนที่คุณรัก พร้อม ลดหย่อนภาษี
  3. ต้องการออมเงินเพื่ออนาคตหลังวัยกเษียณที่มั่นคง รับผลตอบแทนสูงถึง 300% พร้อม ลดหย่อนภาษี
  4. ต้องการออมทรัพย์รับเงินก้อนเดียว พร้อม ลดหย่อนภาษี

เมืองไทย Savings โดย เมืองไทยประกันชีวิต

คุ้มครองธุรกิจ,สร้างมรดก โดย เมืองไทยประกันชีวิต


ออมทรัพย์20/14 โดย เมืองไทยประกันชีวิต 

สะสมทรัพย์รับบำนาญ โดย เมืองไทยประกันชีวิต

ออมทรัพย์ระยะสั้น

ไม่เป็นภาระ เน้นลดหย่อนภาษี

ผลตอบแทนสูงกว่าฝากธนาคาร

พร้อมรับประโยชน์ลดหย่อนภาษี

ความคุ้มครองสูง

เหมาะสำหรับคุ้มครองธุรกิจ

และ
สร้างมรดกให้ครอบครัว,

คนที่คุณรัก พร้อมลดหย่อนภาษี

 ออมทรัพย์

ออม 14 ปีคุ้มครอง 20 ปีครบสัญญา

รับ 100%ของจำนวนเงินเอาประกัน

และเงินปันผลพร้อมลดหย่อนภาษี

ออมเพื่ออนาคตที่มั่นคงหลังวัยเกษียณ

รับผลตอบแทนสูงตลอด 20 ปีรวมรับ 300%

สุขใจวัยเกษียณไม่เป็นภาระลูกหลาน

พร้อมลดหย่อนภาษี

 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) by muangthaihappy.com

yahoo twitter youtube gmail google+ facebook

www.muangthaihappy.comเป็นเว็บไซต์ของตัวแทน ให้ข้อมูล ประกันชีวิต,ประกันอุบัติเหตุ,ประกันสุขภาพ ออมทรัพย์ และ ลดหย่อนภาษีของ บริษัท ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) 250 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310