มรดก 100,000,000 บาท


นภัสสรณ์

ผู้จัดการฝ่ายขายสำนักงานใหญ๋

เลขที่ใบอนุญาต 5301062491

โทร  064-1165939

ท๊อป เซฟเวอร์ 10/4

แบบประกันระยะสั้น

จุดเด่นของแบบประกันภัย

• แบบประกันภัยที่ออมระยะสั้น  ชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 4 ปี
• รับเงินครบสัญญา ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 10 สูงถึง 550%  ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
• ให้ความคุ้มครองชีวิตที่เพิ่มขึ้นตลอดสัญญา  สูงสุดถึง 440%  ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
• อัตราผลตอบแทนจากการออม (IRR)  3.81%
• เบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันภัยนี้  สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดาได้

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

• อายุที่รับประกันภัย  1-70 ปี
• ระยะเวลาเอาประกันภัย  10 ปี
• ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย  4 ปี
• จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 50,000 บาท(ไม่จำกัดจำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นสูง)
• การชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี
• ไม่มีการตรวจสุขภาพ
• ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ได้
• หลักเกณฑ์การพิจารณาระบประกันภัยเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ

หมายเหตุ : เบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันภัยนี้  สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่172  ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค.51

ข้อยกเว้นความคุ้มครองแบบประกันภัย  เมืองไทย ท็อป เซฟเวอร์ 10/4

1. กรณีผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทฯจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันทำสัญญาหรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย
 

ท๊อปเซฟเวอร์ 10/4

2. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี  นับตั้งแต่วันทำสัญญาหรือวันต่ออายุกรมธรรม์หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา

3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ


      สนใจแบบประกัน  เมืองไทยท๊อปเซฟเวอร์10/4 กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อให้ข้อมูลโดยละเอียด     

 

 

     
 

ชื่อ-สกุล

 

เพศ

หญิง   ชาย
 

วันเกิด ว/ด/ป

  อายุ:
 

ปัจจุบันอยู่จังหวัด

 

จำนวนเงินเอาประกัน

 

ชำระเบี้ยต่อปี

 

สัญญาเพิ่มเติม

   ค่ารักษาพยาบาล   ชดเชยรายวัน
     โรคร้ายแรง          ประกันอุบัติเหตุ
  ทำประกันเพื่อ   ออมเงินเพื่ออนาคต ความคุ้มครอง  ลดหย่อนภาษี
  เบอร์โทรศัพท์
  LINE ID  
  วันที่สะดวกให้ติดต่อกลับ
  เวลา
  หมายเหตุ
  อีเมล์ของท่าน
ต้องการรับข่าวสารโปรโมชั่น ต้องการรับ  ไม่ต้องการรับ
   ใส่ตามที่ท่านเห็น   Click to reload image
     
 

 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) by muangthaihappy.com

yahoo twitter youtube gmail google+ facebook

www.muangthaihappy.comเป็นเว็บไซต์ของตัวแทน ให้ข้อมูล ประกันชีวิต,ประกันอุบัติเหตุ,ประกันสุขภาพ ออมทรัพย์ และ ลดหย่อนภาษีของ บริษัท ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) 250 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310