เมืองไทยประกันชีวิต

ติดต่อคุณ นภัสสรณ์

   เลขที่ใบอนุญาต 5301062491

 

ผู้จัดการฝ่ายขายสำนักงานใหญ่
เมืองไทยประกันชีวิต

 โทร   096-3928965

 

 


คำศัพท์ประกันชีวิต


HEALTH INSURANCE การประกันสุขภาพ
- การประกันภัยซึ่งให้ความคุ้มครองในกรณีที่เจ็บป่วยหรือบาดเจ็บต้องเสียค่ารักษาพยาบาลหรือค่าเสียเวลางาน
***
hidden RESERVE เงินสำรองแฝง
- ตามกฎหมายอังกฤษ บริษัทประกันภัยได้รับอนุญาตให้จัดเงินสำรองที่ไม่ปรากฏในรายงานประจำปีไว้ เช่น อาจแสดงตัวเลขการลงทุนน้อยกว่ามูลค่าจริง
***
HOSPITAL AND MEDICAL EXPENSES INSURANCE
การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล
- การประกันภัยแบบหนึ่ง ที่ให้ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและค่าโรงพยาบาล
***
HOSPITAL CASH INSURANCE
การประกันภัยค่ารักษาพยาบาลแบบเงินสด
- การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัยในกรณีที่เป็นคนไข้ในของโรงพยาบาล โดยผู้รับประกันภัยจะจ่ายเงินสดตามจรนวนที่กำหนดไว้ โดยไม่คำนึงถึงว่าค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาบจะมากหรือน้อยเพียงไร
***
 

A

B

C

D

E

F

G

H

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z
 
yahoo twitter youtube gmail google+ facebook

 
www.muangthaihappy.comเป็นเว็บไซต์ของตัวแทน ให้ข้อมูล ประกันชีวิต,ประกันอุบัติเหตุ,ประกันสุขภาพ ออมทรัพย์ และ ลดหย่อนภาษีของ บริษัท ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) 250 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  นภัสสรณ์