เมืองไทยประกันชีวิต

ติดต่อคุณ นภัสสรณ์

   เลขที่ใบอนุญาต 5301062491

 

ผู้จัดการฝ่ายขายสำนักงานใหญ่
เมืองไทยประกันชีวิต

 โทร   096-3928965

 

 


คำศัพท์ประกันชีวิต


JOINT LIFE AND SURVIVORSHIP ANNUITY
กรมธรรม์แบบเงินรายปีร่วมปุนชีพ
- กรมธรรม์แบบเงินรายปีที่มีผู้รับร่วมกัน ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป และจำมีผลคุ้มครองติดต่อกันไปตราบเท่าที่ผู้รับเงินคนใดคนหนึ่งยังมีชีวิตอยู่
***
JOINT-LIFE ANNUITY กรมธรรม์แบบเงินรายปีร่วม
- กรมธรรม์แบบเงินรายปีที่มีผู้ร่วมกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ซึ่งมีเงื่อนไขว่าจะจ่ายเงินรายปีให้แก่ผู้ที่ได้รับความคุ้มครองในสัญญา และถ้าบุคคลใดบุคคลหนึ่งถึงแก่กรรม บริษัทจะหยุดจ่ายเงิน
***
JOINT-LIFE POLICY กรมธรรม์แบบร่วมชีวิต
- กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบหนึ่งซึ่งมีผู้เอาประกันชีวิตร่วมกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป เมื่อผู้เอาประกันภัยร่วมคนใดคนหนึ่งถึงแก่กรรมลง บริษัทจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับประโยชน์ตามสัญญา และสัญญาจะสิ้นสุดลง
***
JUDGEMENT RATING การกำหนดอัตราตามดุลยพินิจ
- การกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยโดยไม่อิงพิกัดอัตราที่มีอยู่ในขณะนั้น แต่กำหนดอัตราขึ้นโดยพิจารณาจากเหตุผลหลายๆ ด้านประกอบกัน
***
JUVENILE INSURANCE การประกันชีวิตผู้เยาว์
- การประกันชีวิตของผู้เยาว์ โดยมีบิดามารดาเป็นผู้ดูแลหรือชำระเบี้ยประกันภัยให้มีจุดประสงค์ที่จะสะสมเงินให้บุตรเมื่อถึงอายุตามที่กำหนดทั้งเป็นการให้ความคุ้มครอง
***
 

A

B

C

D

E

F

G

H

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z


 
yahoo twitter youtube gmail google+ facebook

 
www.muangthaihappy.comเป็นเว็บไซต์ของตัวแทน ให้ข้อมูล ประกันชีวิต,ประกันอุบัติเหตุ,ประกันสุขภาพ ออมทรัพย์ และ ลดหย่อนภาษีของ บริษัท ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) 250 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  นภัสสรณ์