เมืองไทยประกันชีวิต

ติดต่อคุณ นภัสสรณ์

   เลขที่ใบอนุญาต 5301062491

 

ผู้จัดการฝ่ายขายสำนักงานใหญ่
เมืองไทยประกันชีวิต

 โทร   096-3928965

 

 


คำศัพท์ประกันชีวิต


OLD AGE AND SURVIVORS INSURANCE (OASI)
การประกันภัยผู้สูงอายุ
- การประกันภัยสังคมแบบหนึ่งที่ให้ความคุ้มครองแก่ผู้สูงอายุ (ซึ่งอยู่ในโครงการของรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกา)เมื่อมีอายุถึงเกณฑ์ที่กำหนด โดยจะจ่ายเงินเลี้ยงชีพให้เป็นรายงวดจนกระทั่งเสียชีวิต
***
ORDINARY INSURANCE
การประกันชีวิตประเภทสามัญ
- การประกันชีวิตประเภทหนึ่งที่มีจำนวนเงินเอาประกันภัยสูงกว่าประเภทอุตสาหะ โดยชำระเบี้ยประกันภัยเป็นรายปี รายครึ่งปี ราย 3 เดือน หรือรายเดือน การประกันชีวิตประเภทนี้อาจมีการตรวจสุขภาพหรือไม่มีก็ได้
***
ORDINARY LIFE POLICY
กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสามัญ
- กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสามัญที่โดยทั่วไปจะประกันชีวิตแบบตลอดชีพและผู้เอาประกันภัยตลอดระยะเวลาที่ยังทรงชีพอยู่ ลักษณะการประกันชีวิตแบบนี้คล้ายกับการประกันชีวิตแบบชำระเบี้ยประกันภัยตลอดชีพ (straight life insurance) และมีความหมายโดยทั่วไปเหมือนกับการประกันชีวิตแบบตลอดชีพ (whole life insurance) คือ จะมีการจ่ายเงินเมื่อผู้เอาประกันชีวิตถึงแก่กรรม
***
 

A

B

C

D

E

F

G

H

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z
 
yahoo twitter youtube gmail google+ facebook

 
www.muangthaihappy.comเป็นเว็บไซต์ของตัวแทน ให้ข้อมูล ประกันชีวิต,ประกันอุบัติเหตุ,ประกันสุขภาพ ออมทรัพย์ และ ลดหย่อนภาษีของ บริษัท ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) 250 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  นภัสสรณ์